Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam Vietnam Multimedia Services., JSC

Địa chỉ: Tầng 3, Số 14, Pháo Đài Láng, Đống Đa, Hà Nội