Tôm chiên giòn

Giá:275,000

Mã sản phẩm:

Thông tin sản phẩm